Admin Babouci

Návštěvnost: 00918624

 
 

Babouci - nejstarší jihočeská dechovka » Historie

 
česky deutch english

Nejstarší historie
Období kapelníka Václava Rožbouda z Němčic
Období kapelníka Františka Petrácha z Čakova
Období kapelníka Petra Shýbala z Lišova
Tři zastavení za našimi předky
Někteří bývalí muzikanti


Tři zastavení za našimi předky

1) Když naši předkové popisovali v roce 1967 cestu s Waldemarem Matuškou do Belgie, nikdy jsem si nemyslel, že v roce 2003 budu u toho, kdy půjdeme po jejich stopách, a z naší cesty do Belgie vznikne několik fotografií, které budou autentické (co do místa fotografování) s fotografiemi starými již 36 let. Věřte, že je to krásný pocit stát na místě, kde před tím stál náš bývalý kapelník Václav Rožboud, anebo můj "klarineťácký" vzor Stanislav Borovka z Českých Budějovic.

2) Stejný pocit jsem měl i při nedávné návštěvě Rakouska a městečka Gmunden s jeho krásným jezerem Traunsee. I v tomto případě vzniky fotografie rovněž autentické s fotografiemi někdy ze šedesátých let. Z tohoto zájezdu se zachovali i pohlednice, které byly zaslány našimi předchůdci do Čech i s podpisy všech zúčastněných Babouků.

3) Třetí shodu jsem si uvědomil, když v roce 2003, při našem účinkování na jedné taneční zábavě se před kapelu postavil invalida s berlemi, kterému osud nedopřál plného zdraví a byl tudíž bez jedné nohy. Docela nás překvapil, když rázným bouchnutím o podlahu sálu si nechal zahrát tu svou. O to více nás překvapil, když se začátkem jeho písně začal i tancovat, a své pohupování na berlích, z jedné strany na druhou, vydržel i při dalších třech písničkách.

Při psaní všech těchto náhod a shod bych jistě mohl pokračovat, neboť Babouci hrají na hasičském bále v Čejkovicích u Českých Budějovic již od roku 1924 a nikdy za celou tuto dobu nedošlo k záměně kapely a Babouci se mohou pyšnit touto nepřetržitou řadou!

Dalším krásným dokladem je zachovaná pozvánka na bál v Dolním Bukovsku z roku 1937, kdy tamní hasiči zvou na zábavu: "…vstupné Kč 4,80 a to včetně zemské dávky." Novodobou historii Babouků zaznamenal kapelník Petr Shýbal. (LP2003)